Dionice

Kako kupiti akcije na berzi

16. siječnja 2011. | Autor

Kako kupiti akcije na berzi

Pre nego što se odlučite kupiti akcije na berzi pročitajte ovaj članak. Akcija je hartija od vrednosti i predstavlja pismenu ispravu koja sadrži imovinsko pravo kojom se izdavalac obavezuje da ispuni zakonsku obavezu prema imaocu iste. Akciju izdaje akcionarsko društvo i ona predstavlja deo njegovog kapitala. Kada odlučite da trgujete hartijama od vrednosti odnosno akcijama, sledite navedene korake i mudro donosite vaše odluke.